Obdam Tuindersweijde

  • Gemeente Koggenland
  • Status project In ontwikkeling

Obdam Tuindersweijde

Het plangebied ligt aan de oostkant van Obdam, op de rand van bestaand waterrijk woongebied en het open Westfriese landschap. De bebouwing sluit in het westen aan op de wijken Meerweijde en Polderweijde. Aan de zuidzijde ligt het waterbergingsgebied Weijdemeer. De spoorlijn Alkmaar-Hoorn vormt de noordelijke plangrens. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan agrarische gronden. In het plangebied worden ca. 790 woningen ontwikkeld en gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Koggenland.

Project informatie

  • Bruto plangebied ca 39 ha
  • Totaal aantal woningen 790
  • Start ontwikkeling: