KoopwoningenVeelgestelde vragen

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.  Veel woningen en nog te bouwen woningen in Heerhugowaard Zuid zijn of worden voorzien van deze panelen. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

Bouwrente komt in verschillende vormen voor en wordt fiscaal op verschillende manieren behandeld. Aan de hand van een voorbeeld zullen wij het begrip 'bouwrente' en de verschillende vormen toelichten.

Stel je koopt een nieuwbouwwoning op 1 januari. Het is een woning in een project waarvan de bouw al op 1 november voorafgaand is gestart.
De hypotheekakte wordt op 1 maart getekend en de oplevering is op 1 december.
In de koopsom van de woning is een bedrag aan rente opgenomen van 1 november tot 1 januari. Die rente ben je verschuldigd aan de aannemer/ontwikkelaar. Deze is immers al op 1 november begonnen met bouwen en heeft de grond van de gemeente moeten kopen.
Deze rente heet 'bouwrente' en is fiscaal niet aftrekbaar.

Van 1 januari tot 1 maart betaal je ook rente aan de aannemer/ontwikkelaar. Hij bouwt tenslotte door en moet de bouwmaterialen voorschieten. Zolang deze rekeningen niet zijn betaald, ben je rente verschuldigd. Meestal wordt dit ook 'bouwrente' genoemd. Deze rente is echter wel fiscaal aftrekbaar.

Na het passeren van de hypotheekakte op 1 maart kun je rekeningen van de aannemer/ontwikkelaar gaan betalen. Je betaalt dan geen rente meer aan de aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag. Voor deze rente gebruikt men de term 'rente tijdens de bouw'. Deze term wordt vaak verward met de term 'bouwrente'. Rente tijdens de bouw is fiscaal aftrekbaar.

Om te voorkomen dat je dubbele woonlasten hebt, van je huidige huis en van de nieuwbouwwoning, kun je een bedrag meefinancieren in de hypotheek. Dit heet het 'bouwrentedepot'. Uit dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw voldaan. Rente die je betaalt over dit deel van je hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar.

Er vallen dus verschillende zaken onder de noemer 'bouwrente'.

Vrij op naam (v.o.n.) wil zeggen dat er geen overdrachtsbelasting wordt geheven over de koopsom. Wel is in de koopsom btw opgenomen.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze garantie kunt u krijgen wanneer u een lening afsluit voor het kopen van een woning. Hierbij staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Lees meer over de Nationale Hypotheek Garantie op www.nhg.nl

Het certificaat biedt u twee zekerheden: de afbouwwaarborg en de herstelwaarborg. De afbouwwaarborg biedt u de zekerheid dat als de ontwikkelaar/bouwondernemer failliet gaat, Woningborg zorgt voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg een schadeloostelling aan de koper. Deze zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
De herstelwaarborg regelt de garantie van de ontwikkelaar/bouwondernemer inzake de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Meer informatie vindt u in het boekje "Woningborg Garantie- en Waarborgregeling" die u bij ondertekening van de overeenkomst heeft gekregen.

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. In het geval van nieuwbouwwoningen kan dit bijvoorbeeld zijn: 70% van de woningen dienen te zijn verkocht, er dient een onherroepelijke bouwvergunning af te zijn gegeven, is er garantie van Woningborg en/ of is het terrein bouwrijp.

Als u een woning of appartement koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de woning betrekking hebben.

Een reservering houdt in dat wij vrijblijvend een huis (bouwnummer) vasthouden voor bijvoorbeeld een periode van een week.

kantoor
  • Vos' Verkoopmaatschappij B.V.
  • Edisonweg 3, 1821 BN
  • Postbus 374, 1800 AJ
  • Alkmaar
  • 072-5118833
Verkoopformulier