Monitoren van de woning

Onze woningen worden ontworpen om onbedoeld warmteverlies, dus energieverlies te voorkomen. Daarvoor worden tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase de woningen getoetst door middel van specifieke

  • detailcontroles
  • bouwcontroles en rapportages tijdens de bouw
  • prestatiemetingen aan het eind van de bouw

VBM Ontwikkeling laat per project steekproefsgewijs haar woningen onderwerpen aan een aantal testen, welke tot doel hebben de prestatie van de woning te meten. De woningen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit en de geldende c.q. ingediende Energieprestatie coëfficiënt (EPC). De EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. De navolgende metingen worden verricht :

Luchtdichting
Door middel van een luchtdoorlatendheidsmeting en een rooktest worden de woningen getest op luchtdichting. De luchtdoorlatendheidsmeting wordt verricht conform de daarvoor geldende meetnorm. In de voordeur wordt een blowerdoor geplaatst, waarmee de luchtdoorlatendheid van de woning wordt gemeten tijdens onder- en overdruk(zie foto). Op deze wijze wordt gecontroleerd of de woning betreffende luchtdoorlatendheid voldoet aan de geldende EPC. Voor het uitvoeren van de rooktest wordt er in de woning door middel van de blowerdoor een vast drukverschil gecreëerd. Vervolgens worden alle kozijnen, ramen, deuren, gevel en dakaansluitingen gecontroleerd op de aanwezigheid van onbedoelde luchtlekken.

Infrarood meting
Door middel van een thermografische infraroodmeting kunnen eventuele warmteverliezen worden gedetecteerd. Eventuele verstoringen in het gevelbeeld worden hiermee opgespoord. Zo wordt gecontroleerd of alle onderdelen van de buitengevel voldoende zijn geïsoleerd en op elkaar aansluiten. Kozijnen zijn op een infraroodfoto duidelijk zichtbaar doordat deze meer warmte doorlaten dan de naastgelegen muur (zie foto) .

Eindresultaat
Het steekproefsgewijs monitoren, van de woningen tijdens de bouw en het steekproefsgewijs meten vlak voor oplevering dragen er aan mee dat u straks in een kwalitatief hoogwaardige, energiezuinige en comfortabele woning woont. De hier boven omschreven procedure staat bij VBM Ontwikkeling hoog in het vaandel, en als eis aan de aannemers voor elk project opgelegd.

kantoor
  • VBM Ontwikkeling
  • Edisonweg 3, 1821 BN
  • Postbus 374, 1800 AJ
  • Alkmaar
  • 072-5118833
Contact