Energiezuinig bouwen

Bij al onze nieuwbouwprojecten, zowel koopwoningen als huurwoningen, staat energiezuinigheid centraal.

Al sinds de jaren 80 heeft VBM Ontwikkeling er naar gestreefd woningen zo energie zuinig als mogelijk te maken. Deze inspanningen hebben geresulteerd in de ISO budget woning en de ISO +++ woning, die beide gekenmerkt worden door een energiezuinigheid de ver uitstak boven wat in die tijd gangbaar was.

In 2010 heeft VBM Ontwikkeling de iCOONwoning geïntroduceerd.
Het uitgangspunt van de iCOONwoning was duurzaamheid, niet alleen bij de bouw, maar ook in gebruik. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) was 0, wat een toen een geweldig resultaat was en nu nog steeds ver boven de norm is die in het Bouwbesluit is vastgelegd. Met het principe van de iCOONwoning was zelfs een energieleverende woning mogelijk.

De ervaringen die VBM Ontwikkeling daarmee heeft opgedaan, hebben er mede toe geleid, dat al in 2013 een overeenkomst met de gemeente Zaanstad werd afgesloten, waarin werd vastgelegd dat de nieuw te ontwikkelen woonwijk Kreekrijk niet alleen klimaatneutraal, maar ook gasloos zou worden. De realisatie van Kreekrijk is gestart in 2017.

Sinds 2018, dus ruim voordat het wettelijk werd voorgeschreven, heeft VBM Ontwikkeling uitsluitend nog gasloze woningen ontwikkeld en in verkoop gebracht.

kantoor
  • VBM Ontwikkeling
  • Edisonweg 3, 1821 BN
  • Postbus 374, 1800 AJ
  • Alkmaar
  • 072-5118833
Contact