HuurwoningenVeelgestelde vragen

Zorgt u ervoor dat de CV ketel altijd voldoende op druk is (1,5 - 2 Bar) en dat u de radiatoren regelmatig ontlucht. Indien de problemen van een andere aard zijn, kunt u contact opnemen met Feenstra via 088-8455000.
(Dit geldt niet voor huurders in de Tabaksmolen/Loodwitmolen te Heerhugowaard; zij kunnen contact met Oostertocht Woningbouw BV opnemen).

Voor woningen met een huurprijs tot €737,14 kunt u eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit is mede afhankelijk van uw inkomen. Voor informatie en aanvraag van huurtoeslag kunt u terecht op Belastingdienst toeslagen of via het telefoonnummer van de belastingdienst 0800-0543.

Voor woningen die onder de huurtoeslaggrens van €710,68 liggen, geldt dat woningruil is toegestaan indien zowel u als degene met wie u wilt ruilen toestemming heeft verkregen van de verhuurder. Wanneer ruil plaatsvindt, kunt u geen aanspraak maken op reparatie van in de woning aanwezige mankementen, omdat een zorgvuldige voor- en afschouw van de woning niet mogelijk is. U accepteert de woning dan in de staat zoals u hem krijgt.
Voor woningen boven de huurtoeslaggrens geldt dat de nieuwe huurder moet kunnen aantonen over voldoende inkomen te beschikken om de maandelijkse huur te kunnen betalen. Het ruilen van een woning beneden de huurtoeslaggrens met een woning boven de huurtoeslaggrens is niet mogelijk. Om in aanmerking te komen voor een woning beneden de huurtoeslaggrens dient u ingeschreven te staan als woningzoekende.

In een verhuurderverklaring dient de verhuurder aan te geven of er gedurende de tijd dat u een woning huurde, geen betalingsproblemen of andere problemen geweest zijn. Een verhuurderverklaring kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder.

Een maatschappelijk aanvaardbaar aantal huisdieren is toegestaan. De huisdieren mogen geen overlast veroorzaken.

U moet aangifte doen bij de politie. De verhuurder wil van u een kopie van het proces-verbaal van aangifte ontvangen. De schade zal door de verhuurder gerepareerd worden.

U dient aangifte te doen bij de politie. De verhuurder wil van u een kopie van het proces verbaal van aangifte ontvangen. Schade, ontstaan door de inbraak, zal door de verhuurder hersteld worden.

U kunt zaken ter overname aanbieden aan de volgende huurder. Overname is een zaak tussen oud huurder en nieuwe huurder. De verhuurder heeft hier geen enkele bemoeienis mee. De verhuurder wil wel graag een kopie van de overgenomen zaken ontvangen i.v.m. de afschouw van de woning. Wanneer er niets wordt overgenomen, dient u de woning schoon, leeg en in originele staat achter te laten. Gaten in wanden en plafonds moeten worden gedicht en beschadigingen moeten worden gerepareerd. Beschadigde tegels zullen door de verhuurder worden vervangen op kosten van de huurder

Bij het WMO loket van de gemeente kunt u een aanvraag indienen voor aanpassingen. Ook dient u de verhuurder op de hoogte te stellen.

Bewoners in Hoorn kunnen een nieuwe pas aanvragen bij HVC inzameling via de website www.hvcinzameling.nl of telefonisch via 0800-0700.
Bewoners in Heerhugowaard kunnen een nieuwe sleutel aanvragen bij de gemeente. Telefoonnummer: 14072 (geen netnummer intoetsen!).

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner van rechtswege al medehuurder. In andere gevallen dient uw partner zijn/haar inkomensgegevens te versturen aan de verhuurder. De partner moet voldoende inkomen hebben om eventueel het huurcontract alleen voort te zetten.

Wanneer u een appartement bewoont, zullen de kosten die gemaakt worden voor de algemene ruimtes, zoals hal, lift en trappenhuis, doorberekend worden aan de huurders. Maandelijks betaalt u bij uw huur een vast bedrag. Na afloop van elk jaar stelt de verhuurder een lijst op van de in het vorige jaar gemaakte kosten. Deze kosten worden verdeeld over de huurders en de door de huurders betaalde voorschotten worden hiervan afgetrokken. Indien u meer voorschotten betaald heeft dan de werkelijk gemaakte kosten, dan krijgt u geld terug. Indien de kosten hoger waren, dan moet u bijbetalen.
Doorberekend worden o.a. de kosten van schoonmaak en electriciteit voor de algemene ruimtes. Belastingen en heffingen worden niet doorbelast. Deze kosten zijn voor rekening van de verhuurder.

PWN levert in deze regio het water.
Gas en elektra worden door verschillende bedrijven aangeboden. U kunt zelf bepalen bij welke leverancier u zich aanmeldt.

Gebreken kunt u aan de verhuurder melden via het contactformulier of telefonisch via 072-5118833. Kleine gebreken dienen door de huurder zelf hersteld te worden.

U mag niet zomaar veranderingen in uw woning aanbrengen. U moet hiervoor altijd een schriftelijk verzoek indienen bij uw verhuurder. Uw verhuurder stelt u dan verder op de hoogte

De huurder dient zelf de toeslag te ontvangen van de belastingdienst en de huur in één bedrag over te maken aan de verhuurder.

kantoor
  • Edisonweg 3, 1821 BN
  • Postbus 374, 1800 AJ
  • Alkmaar
  • 072-5118833
Verhuurformulier