Wijzigingen aan woning

Het bestemmingsplan voor het gebied waarin uw woning ligt geeft aan welke uitbreidingsmogelijkheden er aan de buitenzijde van uw woning zijn toegestaan.
Wanneer u uitbreidingsplannen heeft, informeer dan eerst bij Bouw- en Woningtoezicht naar de mogelijkheden die het bestemmingsplan toestaat. Er worden geen berekeningen en/of werktekeningen door VBM Ontwikkeling afgegeven. Over benodigde gegevens voor een wijziging na oplevering draagt u zelf, als koper, volledige verantwoording.

Procedures bij uitbreiding van en wijziging aan uw woning

  • Wanneer u wijzigingen in of aan uw woning wilt (laten) aanbrengen of iets in uw tuin wilt bouwen is het verstandig om vooraf bij Bouw- en Woningtoezicht te informeren of er een bouwvergunning nodig is of dat met een meldingsplicht volstaan kan worden.
  • Wanneer een omgevingsvergunning voor woningbouw is vereist kan Bouw- en Woningtoezicht doorgaans ook aangeven aan welke eisen uw plannen zullen moeten voldoen om voor een omgevingsvergunning voor woningbouw in aanmerking te komen.
  • Wanneer u uw woning wilt uitbreiden is het, om naderhand problemen te voorkomen, verstandig om vooraf ook met uw buren te overleggen. Misschien voelen zij ook wel iets voor uw plannen en kunt u uw plannen gezamenlijk verwezenlijken.
  • Inbalken op een aanbouw is conform de K.A.O. toegestaan, echter het verwijderen van metselwerk of andere voorzieningen niet. Hierover dient u zelf overeenstemming te krijgen met uw buren indien wenselijk. Tevens is het recht van overbouw van toepassing en kunnen er geen wijzigingen worden gedaan of rechten worden ontleend aan optionele uitbreidingen van buren.
     

Consequenties voor de garantieregeling
Op uw woning is de Garantie- en waarborgregeling van toepassing.
Wijzigingen of uitbreidingen die na het gereedkomen van de woning worden aangebracht vallen niet onder de garantieregeling. Wanneer de wijziging of uitbreiding door een erkend vakkundige partij is uitgevoerd en aantoonbaar middels facturen blijft de garantieregeling op de rest van uw woning van kracht.