Waterleiding

Voor het afsluiten van het gehele waterleidingnet in uw woning kunt u de hoofdkraan nabij de watermeter gebruiken.
Eventuele buitenkranen dienen bij kans op vorst te worden afgesloten en afgetapt. De afsluiter zit in de meterkast en het aftapkraantje zit onder het tappunt.

Kraan wasautomaat
Indien de plaats van de wasautomaat bij storing aanleiding tot wateroverstroming zou kunnen geven, raden wij aan een zogenaamde "waterstop" op de kraan te monteren. Eén van de oorzaken bij overstroming is het loskomen van de vulslang. Bij gebruik van een waterstop sluit de kraan zich dan binnen enkele minuten waardoor de schade beperkt blijft.

Waterslag
Waterslag (een hard knallend geluid) in het leidingstelsel is onvermijdelijk bij snelsluitende kranen. In toenemende mate worden de standaard geleverde kranen door kopers vervangen door éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen. Alhoewel de standaard kranen altijd voorzien zijn van KIWA-keur, kan bij gebruik van éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen waterslag in het leidingstelsel ontstaan. Deze waterslag is niet te voorkomen. De installatie is echter dusdanig aangelegd dat genoemde waterslag geen nadelige gevolgen op de installatie zal hebben. De meer of mindere geluidsoverlast die daardoor ontstaat is echter onvermijdelijk. De overlast zal sterk verminderen als men de snelsluitende kranen minder snel sluit.

NB: In de dekvloer lopen waterleidingen. Er mag derhalve in de dekvloer niet geboord en/of gespijkerd worden. Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de garantie- en waarborgregeling en worden niet in behandeling genomen.