Tuinaanleg & erfafscheiding

Binnen 1 jaar na oplevering zal het kadaster uw kavel inmeten en met u en de belendende percelen de erfgrenzen vaststellen. De erfafscheiding zal u bij oplevering worden aangewezen danwel aangegeven door een perkoenpaal. Eventuele afwijkingen dienen direct bij oplevering gemeld te worden.

 • Let bij de graafwerkzaamheden in uw tuin goed op de leidingen die in de grond zijn aangebracht. Van uw woning lopen leidingen naar de openbare weg; deze liggen op 50 tot 70 cm diepte.
 • Plant bij voorkeur geen bomen of grote struiken boven zones waar leidingen lopen; dit geldt met name voor de riolering.
 • Plant bomen niet te dicht bij uw woning. Wanneer bomen groter worden kunnen de wortels op den duur misschien de gevel plaatselijk ontzetten.
 • Pas op bij het planten van klimplanten tegen de gevel. Zij kunnen eventueel het voegwerk beschadigen of ventilatieopeningen afdekken. Sommige soorten groeien u binnen de kortste keren letterlijk en figuurlijk boven het hoofd. Dit geldt vooral voor soorten zoals klimop en wingerd.
 • Pas op dat klimplanten niet op houten kozijnen en gevelbekleding groeien. Hierdoor kan de afwerklaag worden beschadigd.
 • Let bij de aanleg van uw tuin op de toegankelijkheid van gevel en dak voor onderhoudswerkzaamheden. Kan een ladder nog gemakkelijk worden neergezet?
 • Breng bij voorkeur geen grond tegen de gevel aan.
 • Leg een bestrating of terras altijd zo aan dat het regenwater van de gevel wegloopt.
 • Het bouwen van schuren, duiven- en kippenhokken, kennels en andere bouwsels in uw tuin is aan regels gebonden. Informeer altijd vooraf bij Bouw- en Woningtoezicht wat wel en wat niet is toegestaan.
 • Overweeg eventueel ook een composthoop of compostsilo in uw tuin aan te brengen. Ongeveer 50 % van het huishoudelijk afval is groente-, fruit- en tuinafval. Compost is een goede grondverbeteraar voor uw tuin. Kijk in een boek over tuinieren na op welke wijze u een composthoop moet opzetten.
 • Het is verstandig om met de buren te overleggen over de erfafscheiding. Volgens de Wet Burenrecht wordt elke erfafscheiding, die precies op de eigendomsgrens staat, geacht gemeenschappelijk te zijn. Beide buren zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen en het onderhoud van de erfafscheiding en de daaraan verbonden kosten. Wilt u naderhand iets veranderen, dan is overleg met de buren noodzakelijk. Hier is nimmer tussenkomst van VBM.
 • Kunt u geen overeenstemming met uw buren bereiken over de erfafscheiding, dan zit er niets anders op dan de erfafscheiding geheel op uw "eigen terrein" te plaatsen. Afhankelijk van de hoogte is dit ook aan regels gebonden. Wanneer u voor onderhoud van de erfafscheiding bij uw buren moet komen dan is hiervoor hun toestemming vereist.
 • Houd er rekening mee dat er binnen twee meter van de erfafscheiding met uw buren in principe geen hoog opschietende bomen mogen worden geplant.
 • Afhankelijk van het soort erfafscheiding dat u wilt neerzetten is soms een bouwvergunning vereist. Informeer voor de zekerheid vooraf bij Bouw- en Woningtoezicht. Erfafscheidingen langs de openbare weg mogen in principe niet hoger zijn dan één meter; andere  erfafscheidingen niet hoger dan twee meter.
 • Geen straatwerk tegen de onderdorpel van de kozijnen aanbrengen. Hierdoor kan er houtrot ontstaan en is tegen de garantievoorschriften van de kozijnen.
 • Mogelijk wordt erbij uw woning een tuinmuur, haag of andere erfafscheiding aangebracht. Deze dient u conform uw K.A.O. in stand te houden.