Sanitair

Uw sanitair en de waterkranen krijgen te maken met kalkaanslag. Deze kalk bevindt zich in de verschillende gebieden in Nederland in meer of mindere mate in het water. De kalkaanslag ontsiert uw badkamer, keuken en toilet maar kan ook schade veroorzaken.

Voor een goed functioneren is het van belang om uw kranen regelmatig te ontkalken. U kunt dit doen met diverse producten die in de handel te koop zijn. Ook uw keramische sanitair, tegelwerk en eventueel glas dat vaak in contact staat met leidingwater, dient u regelmatig te reinigen. Een verwaarlozing hiervan kan blijvende schade achterlaten en afbreuk doen aan het woongenot in uw nieuwe woning.

Indien u iets aan een betegelde wand wilt ophangen kunt u het beste als volgt te werk gaan:

  • Bij voorkeur boren in voegen om beschadigingen aan tegels te voorkomen.
  • Indien u in een tegel wil gaan boren, met een centerpons een klein putje in de tegel maken of een stukje plakband aanbrengen om het weglopen van de boor te voorkomen.
  • Bij gebruik van een klopboormachine het klopmechanisme pas aanzetten wanneer u met boren door de tegel heen bent.
  • De plug ongeveer 10 mm dieper dan het tegeloppervlak aanbrengen, dit voorkomt barsten van de tegel bij het indraaien van de schroef.