Riolering

Ieder afvoerpunt is voorzien van een zogenoemd STANKSLOT (sifon o.i.d.) om te voorkomen dat er een rioollucht in uw woning komt. Een stankslot werkt alleen als er water in staat.
Bijvoorbeeld in een vakantieperiode kan een stankslot droog komen te staan doordat het water verdampt.
Wanneer u een lange tijd van huis bent kunt u eventueel wat slaolie in de afvoerpunten laten lopen; slaolie voorkomt dat het water uit het stankslot verdampt.
Indien een stankslot droog komt te staan moet de rioollucht verdwijnen wanneer het stankslot weer gevuld is met water en er voldoende is geventileerd.
Indien de rioollucht toch aanwezig blijft is er waarschijnlijk meer aan de hand en dient u verdere actie te ondernemen.
Reinig regelmatig de sifons, ook de vloersifon van de douchevloer. Controleer bij verstoppingen altijd eerst de sifon. Wij adviseren u alle afvoeren tenminste twee maal per jaar door te spoelen met heet sodawater.

Hieronder vindt u een overzicht van stoffen die u beslist niet door het riool (via wastafel, bad, douche, gootsteen en toilet) mag wegspoelen.

Soort stof 
Etensresten, bak- en braadvet, haren, maandverband:  Schade Riool slibt dicht of raakt verstopt;
Aceton, jodium, ether:  Schade Tasten de pvc-leidingen van de riolering aan
Geneesmiddelen, olie, chemicaliën, verfresten, kwastenreiniger, fotochemicaliën, enz.  Zijn zeer slecht voor het milieu; inleveren bij een milieudepot in uw gemeente (de gemeentereinigingsdienst) kan meer informatie geven.

Aandachtpunt casco opgeleverde badkamer en/of toilet
U heeft de ondernemer verzocht om de woning zonder sanitair en tegelwerk in de badruimte en/of toilet op te leveren. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen garantie- en waarborgregeling heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van sanitair en tegelwerk in de badruimte door de ondernemer alsmede op directe en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden. Bij lekkageklachten na afbouw bent u als koper zelf verantwoordelijk en heeft u zelf onderzoeksplicht na de oorzaak hiervan.