Plat dak (EPDM en bitumen)

Uw dak is de bescherming van uw woning tegen regenwater etc. u dient dan ook altijd zeer voorzichtig om te gaan met uw dakbedekking. Uw plat dak dient u ongeveer één maal per jaar te inspecteren en bladeren etc te verwijderen, let er hierbij op dat u de dakbedekking niet beschadigd (door bijv. ladders). 

Mogelijke schimmelvorming
Het schimmeltype op de gipsplaten is een oppervlakte schimmel. Deze schimmel ontstaat op de gipsplaten van de gevelelementen zodra deze gedurende een langere periode wordt blootgesteld aan vocht. Op het moment dat er in de woning gestookt gaat worden zal de kartonnen huid van de gipsplaat zijn vocht afstaan. Met het opdrogen van de gipsplaat verdwijnt de voedingsbodem voor schimmels en zal de schimmel afsterven. Deze afgestorven schimmel wordt met een borstel van de gipsplaat verwijderd. De garantie zoals aangegeven in de garantie-  en waarborgregeling blijft hierop van toepassing.

Ventilatie en schimmel
Ten aanzien van het gebruik van de berging heeft men vaak een onterechte verwachting. Het is onvermijdelijk dat er in de berging dezelfde relatieve luchtvochtigheid heerst als buiten. Daardoor is condensvorming in de berging onvermijdelijk. Mocht u een tegelvloer aanbrengen in de berging sluit het vocht in de berging des te meer op, waardoor er extra condensvorming op het dak zal plaatsvinden.