Mechanische ventilatie

(indien van toepassing)

Dit systeem bestaat uit een centraal opgestelde ventilator, een kanalenstelsel en afzuigventielen in het plafond van de keuken, badkamer en het toilet(ten) alsmede de eventuele opstelplaats van de wasmachine. De kracht van de afzuiging is regelbaar in verschillende sterkten door middel van de hoofdbediening, een zogenaamde "standenregelaar", welke zich in de woonkamer naast de thermostaat bevindt. Tevens is er een draadloze (keuken)bediening, welke communiceert met de hoofdbediening.
Het afzuigsysteem zal gebruikelijk op de laagste stand staan, waarbij weinig lucht wordt afgevoerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat extra vervuilde lucht wordt afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens het koken en douchen, maar ook als er veel bezoek is. U kunt het beste de hoogste stand gebruiken.
Mechanische ventilatie voert alleen lucht af en brengt geen verse lucht in de woning. Het is daarom noodzakelijk om zelf voor verse lucht te zorgen. Laat daarvoor de ventilatieroosters open staan.

De afzuigventielen van de mechanische ventilatie verzamelen vet en vuil door de afvoer van vervuilde lucht. Het is daarom noodzakelijk om ze elk half jaar schoon te maken. Dit kunt u heel eenvoudig doen door een vochtige doek langs het afzuigventiel te halen.

Door derden mogen geen werkzaamheden aan de afzuigunit of systeem worden verricht zonder toestemming van de leverancier in verband met de garanties.