Loze leidingen

In uw woonhuis zijn diversen loze leidingen (kopersoptioneel) vanuit de meterkast aangebracht ten aanzien van toekomstige uitbreidingen.

Instructie voor het bedraden van de loze leidingen
Alle loze leidingen zijn voorzien van een zogenaamde “controledraad”. Aan deze “hulp trekdraad” mag u nooit de kabel/draad bevestigen welke u wilt aanbrengen. Deze “hulp trekdraad” is bestemd voor het bevestigen van een metalen trekveer, welke u door middel van deze “hulp trekdraad” in de buis kunt aanbrengen. De trekveer dient op een deugdelijke manier aan de “hulp trekdraad” te worden bevestigd zonder dat een “prop” aan de kop van de trekveer ontstaat.
Het is verstandig deze trekveer door middel van twee personen aan te brengen, 1x trekken en 1x invoeren. Nadat de trekveer in de leiding is aangebracht kunt u de gewenste kabel/draad op een deugdelijke manier bevestigen aan de kop van de trekveer. Zorg ervoor dat geen prop aan de kop van de trekveer ontstaat. Ook nu is het verstandig de kabel/ draad door middel van twee personen aan te brengen, 1x trekken + 1x invoeren. Trek de kabel/draad met beleid in de loze leiding. Wanneer er teveel kracht op de trekveer wordt geplaatst en de kabel is niet goed bevestigd kan deze loslaten van de kop van de trekveer met de kans dat de draad niet meer is te verwijderen.
TIP: voor het goed kunnen geleiden van eventuele antenne en/of telefoon kabels mag u een doekje nemen met een beetje afwasmiddel en dit om de kabel/ draad houden.
Wanneer u twijfelt of u instaat bent om de loze leiding te bedraden, laat dit dan uitvoeren door een deskundig persoon.
Helaas gebeurt het nog vaak dat de voorschriften m.b.t. het trekken van kabels in loze leidingen niet goed worden nageleefd en daardoor de leiding verstopt raakt. Aangezien onze elektricien hierdoor vaak voor garanties wordt opgeroepen terwijl het geen garantiezaak betreft zullen de kosten van de elektricien bij u in rekening worden gebracht.

Aandachtspunten

  • Schakel voor het aansluiten van elektrische apparatuur met een vaste verbinding altijd de betreffende groep van de installatie in de meterkast uit. De groepenindeling hangt in de meterkast. Controleer altijd voor de zekerheid met een spanningzoeker of spanningtester of er inderdaad geen spanning meer aanwezig is.
  • Voorkom overbelasting van de elektrische installatie. Op ieder apparaat en op iedere lamp staat in "Watt" aangegeven hoe groot het elektriciteitsverbruik is. Per groep van de elektrische installatie kan maximaal 3.500 Watt aan apparatuur en lampen worden aangesloten.
  • Sluit geaarde apparaten altijd aan op geaarde wandcontactdozen.
  • Sluit lampen altijd met een kroonsteentje aan op het aansluitpunt in het plafond. Er zijn diverse systemen in de handel waarmee u, op een door uzelf gekozen plaats, lichtpunten aan het plafond kan maken.
  • Ten behoeve van schakelaars en wandcontactdozen bevinden zich leidingen in de wanden. Wilt u voorwerpen aan de wand bevestigen dan raden wij u aan om de leidingen in de muur op te sporen. Dit kan met behulp van een leidingzoeker welke verkrijgbaar is bij de (doe het zelf winkel) bouwmarkt.
  • Tussen de keuken en de groepenkast loopt een loze leiding. Deze kan benut worden als u een elektrisch kooktoestel wil aansluiten. U moet dan wel zorgen voor een aanpassing aan de groepenkast. De benodigde werkzaamheden dienen door een erkende installateur te worden verzorgd.
  • Een groepenkaart, met hierop de verdeling van de elektragroepen in uw woning, hangt in de meterkast.
  • Als er een draad aanwezig is in de loze elektraleidingen dan mag deze niet gebruikt worden voor het doortrekken van elektrakabels. De draad mag alleen gebruikt worden voor het doortrekken van een trekveer.