Garanties

  • Na de oplevering van uw woning treedt een drie maanden durende onderhoudstermijn in werking. In deze periode zullen eventuele gebreken, welke binnen de garanties vallen door de aannemer worden verholpen.
  • Na deze periode van drie maanden gaat de garantie- en waarborgregeling automatisch in. Meer informatie vindt u in de Garantie- en waarborgregeling welke is uitgegeven door Stiwoga / GIW of Woningborg.
  • In de publikatie Garantie- en waarborgregeling staat in Bijlage A omschreven voor welke onderdelen van uw woning de garantie beperkt is tot een bepaalde termijn.
  • Net als bij elk artikel waarop garantie wordt verstrekt, geldt ook voor uw huis dat u het dient te onderhouden conform de garantievoorwaarden. Schade die het gevolg is van onvoldoende onderhoud valt uiteraard niet onder de garantie.
     

Garantie bij verandering installaties
Met nadruk willen wij er op wijzen dat er door derden geen aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie, het mechanisch ventilatiesysteem en/ of de waterleidingen mogen worden gedaan. Indien hier wel aanpassingen aan worden gedaan, komt de garantie op de installatie te vervallen.
Voorbeelden van eventuele aanpassingen zijn o.a. het tijdelijk verwijderen van de radiatoren, het (door derden laten) aanbrengen van vloerverwarming, het verplaatsen van de ketel, en het aanpassen van de waterleidingen. Door u aangedragen klachten welke onterecht zijn kunnen reden voor ons zijn de kosten aan u door te belasten.