CV installatie

(indien van toepassing op uw woning)

Verwarmingsinstallatie
Voor de verwarming van uw woning is een zogenaamde combiketel aangebracht. Deze ketel zorgt tevens voor de levering van warm tapwater. De ketel heeft een "gesloten" uitvoering; dat wil zeggen dat de ketel zelf de benodigde verbrandingslucht direct van buiten aanzuigt en de verbrandingsgassen ook weer afvoert.

Handleiding
Bij de CV-installatie vindt u een uitgebreide handleiding van de verwarmingsketel. Hieronder zijn in het kort enkele belangrijke punten aangegeven.

Regeling
De verwarmingsinstallatie kan, via de kamerthermostaat centraal hoger of lager gezet worden.
De kranen van de radiatoren in de huiskamer moeten altijd open blijven staan in verband met het goed functioneren van de kamerthermostaat. U kunt niet zondermeer thermostatische radiatorkranen op uw radiatoren aanbrengen. Raadpleeg de handleiding van de verwarmingsketel.
Wel is het mogelijk de kamerthermostaat door een klokthermostaat te vervangen. U kunt daarmee de tijden aangeven waarop de ruimte op een bepaalde temperatuur moet worden verwarmd.

Bij strenge koude is het verstandig om de radiatorkranen iets open te zetten en de nachttemperatuur op de kamerthermostaat niet onder de 15? C te laten komen. De ketel zelf is voorzien van een vorstbeveiliging. In de zomerperiode kunt u volstaan met het laag zetten van de kamerthermostaat. De ketel zal dan alleen in bedrijf komen voor het leveren van warm tapwater.

Onderhoud
Voor het goed en veilig functioneren van de ketel is het absoluut noodzakelijk dat de ketel ieder jaar een onderhoudsbeurt krijgt, die uitgevoerd moet worden door een erkend installateur.

Wij adviseren u hiervoor een onderhoudscontract met een erkende installateur af te sluiten. Wanneer er plotseling een storing in uw installatie optreedt (bijvoorbeeld in het weekend), kunt u op deze installateur een beroep doen en zit u niet lang in de kou.
Zorg ervoor dat de naaste omgeving van de ketel stofvrij blijft. Dit voorkomt overmatige vervuiling van de ketel. Natuurlijk slaat u ook geen brandbare en/of explosieve stoffen in de directe omgeving van de ketel op. Voor het schilderen van de radiatoren dient men gebruik te maken van radiatorenverf. Indien radiatoren geverfd worden is het mogelijk dat de radiatoren minder warmte afgeven.

Ontluchten van de installatie
In de handleiding van uw verwarmingsketel is omschreven op welke wijze de installatie moet worden ontlucht. Voor een goede werking is het noodzakelijk dat het systeem regelmatig wordt ontlucht. Vooral vlak na de montage dient dit meermalen te gebeuren.

Storingen
Sommige storingen kunt u zelf oplossen met behulp van de handleiding die bij de ketel is geleverd. Voor andere storingen is het raadzaam een erkende installateur in te schakelen.

Bij een storing dient u aan uw installateur het ketelnummer te vermelden.

NB: In de dekvloer lopen water- en cv-leidingen. Er mag daarom in de dekvloer niet geboord en/of gespijkerd worden. Lekkages, veroorzaakt door deze werkzaamheden, vallen niet onder de garantie- en waarborgregeling en worden niet in behandeling genomen.